25 Nisan 2019
Home » Genel » İzmir Eshot Ulaşım Zammı, Mahkeme Kararı, Dilekçe ve Cevap
İzmir Eshot Ulaşım Zammı, Mahkeme Kararı, Dilekçe ve Cevap

İzmir Eshot Ulaşım Zammı, Mahkeme Kararı, Dilekçe ve Cevap

Sanırım tarih 2 Kasım 2010, Bornova metrodan Konak’a gideceğim. EDP İzmir il örgütü metro girişine bir masa kurmuş. Yanaştım ve öğrendim ki, Eshot un geçmişte yaptığı zam mahkeme kararıyla durdurulmuş. Ancak, Eshot zammı bir günlüğüne geri çekmiş, ardından zammı daha da arttırarak, mahkeme kararını hiçe saymış. Eşitlik ve Demokrasi Partisi de bu konuda çalışma yapmış ve aşağıda örneğini okuyacağınız dilekçeyi hazırlamışlar, doldurdum ve imzaladım.

24 Kasım 2010 tarihinde de Eshot Genel Müdür Yardımcısı Ö. Faruk Alçelik ve Strateji Gel. D. Bşk. Turgay Akkaya imzalı aşağıda okuyabileceğiniz cevap geldi. Cevapta özetle kurulmuş olan kent kart sistemi ihalesinde bilgilerin gerekli görüldüğünde en az 6 ay geriye gidebilecek şekilde saklanabildiği. Gönderilen cevapta yapılan hukuksuzluğa değinilmemiş, bu hukuksuzluk yok sayılmış.

Ortada Eshot’un yaptığı bir bilet zammı var, ardından mahkemenin bu zammı durdurma kararı, onun da ardından zammı durdurma kararının bir gün uygulanması ve adeta vatandaşla dalga geçer gibi bir gün sonra daha büyük bir zam uygulaması. Bütün bunlar karşılığında yazılan bir dilekçe. Cevap ise tamamen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı … ‘ne yakışır nitelikte. Komik mi desem, İzmirlilerle dalga mı geçiyor desem, gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Ortada mahkeme kararına uymama gibi bir gerçeklilik var. Ancak buna bir cevap yok. Neymiş efendim “ESHOT Genel Müdürlüğü …… ihalesi teknik şartnamesine göre”… Bana ne sizin şartnamenizden? Şartnameyi hazırlayan siz, cevabı hazırlayan yine siz. Hem yasalara uymuyorsunuz, hem de vatandaşla kafa buluyorsunuz., bu hakkı size kim veriyor ha kim?  Sayın Aziz Kocaoğlu ne yapıyor? Bu konunun neresinde duruyor? İzmir böyle mi yönetiliyor?

İmzaladığım dilekçe:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Konak/İzmir

Ad-Soyad: Özgür Yıldırmaz

T.C Kimlik No: xxxx

Adres-Tel: xxxx

Konusu: Ekte dolum makbuzunu sunduğum kent kartımdan 01.06.2009 ila 27.12.2009 arasında haksız yere alınan fazla ücretin geri verilmesi hakkında.

Bilindiği gibi; İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 28.04.2010 tarih ve 2009/1053 E, 2010/555 sayılı kararı ile “1 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, toplu ulaşım tarifelerinin değiştirilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) nin 28.05.2009 gün ve 2009/130-131-132 sayılı kararlarının iptaline karar verilmiştir.

Dava dosyasından verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine 27 Aralık 2009 tarihinde bir günlüğüne 1 haziran 2009 öncesi tarife uygulanmış, ardından 28.12.2009 tarihinden itibaren daha da zamlı yeni tarifeye geçilmiştir. Bu durumda, 1 haziran 2009 ila 27 aralık 2009 arası alınan zamlı ücretlerin hukuksal dayanağı ortadan kalkmış, dolayısıyla tarafımdan haksız yere fazla ulaşım ücreti tahsil edilmiştir.

Sonuç ve istem: Ekte dolum makbuzu sunulan kent kartımdan 01.06.2209 ila 27.12.2009 arasında yapılan binişlerden 01.06.2009 öncesi tarifeye göre ne kadar fazla ödeme yaptığımın tespit edilmesini, haksız yere alınan fazla ücretin tarafıma geri verilmesini, dilekçeme Anayasanın 74/2 maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunnun 11. maddesi uyarınca yanıt verilmesini diliyorum. Saygılarımla.

Eki: Kent kart dolum makbuzu.

Dilekçeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’nden gelen cevap:

İlgi: 03/11/2010 tarih ve 22717 sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, 19000-xxxx allians numaralı elektronik temassız kart numarasını bildirilerek, ulaşım zammının mahkeme kararı ile iptali nedeniyle zam farklarının geriye dönük olarak ödenmesi talep edilmektedir.

ESHOT Genel Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi (Kent Kredi, İptal, Değerlendirme ve Otomasyon Sistemi) İletişim Hizmeti İhalesine ait Teknik Şartname’nin “Yazılım” başlıklı 3.9. maddesinde; “İdarece gerekli görülen bilgiler en az 6 ay süre ile on-line erişilebilecek şekilde saklanacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenleme uyarınca; Elektronik Ücret Toplama Sistemi İzmir genelinde asgari rakamlarla ifade edilen 1800 otobüs (ESHOT+İZULAŞ validatörü), 14 Metro istasyonu (40 validatör), 8 İZDENİZ iskelesinde 22 validatör hizmet vermektedir. Günlük ortalama asgari rakamlarla 1.3 milyon yolculuk bilgisi, 17 milyon GPS bilgisi, bir milyon hat-durak bilgisi ve 130 bin dolum bilgisi toplanmaktadır.

Sisteme ait yedeklemeler de düzenli bir şekilde günlük, haftalık ve aylık olarak yapılmaktadır. ancak, mevcut sistemin kapasite işletim hızı, hafıza ve disk kapasitesi, yedekleme kapasitesi telabaytelar büyüklüğünde yer kapladığından işin başlangıcından bugüne kadar sistemde yer alan bilgiler geriye dönük on-line 6 ay süre ile erişilebilecek şekilde depolanmaktadır.

Bu kapsamda, ilgi dilekçenizde talep edilen elektronik temassız kartlara ait 01.06.2009 ila 27.12.2009 tarihleri arasında yapılan biniş ve dolum bilgilerinin tespiti mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

İzmir Eshot Ulaşım Zammı, Mahkeme Kararı, Dilekçe ve Cevap

Eshot’tan tarafıma ulaşan belge. Daha büyük görmek için lütfen üzerine tıklayınız.

EDP İzmir İl Örgütü’ne emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Hakkında Özgür Yıldırmaz

Bir Cevap Yazın

error: